Участь у програмі

Участь у програмі

Крок 1

key-1 (2)

Крок 2

key-2 (2)

Крок 3

key-3

Крок 4

key-4

Крок 5

key-5 (2)

Конкурси програми «Горизонт-2020» можуть містити різні види діяльності (схеми фінансування). Вид діяльності визначає обсяг фінансування, ставку відшкодування та конкретні критерії оцінювання. У наведеному нижче списку надано короткий огляд всіх видів діяльності та їх ставок фінансування.

 

 

Науково-дослідницька та інноваційна діяльність

Ставка фінансування ЄС – 100%

Заходи, спрямовані на отримання нових знань або вивчення можливості нової технології, продукту, процесу, послуги або рішення. Для цього вони можуть включати в себе фундаментальні та прикладні дослідження, розроблення технологій та інтеграції, тестування та валідацію на маломірному прототипі в лабораторії або штучному середовищі.

Інноваційна діяльність

Ставка фінансування ЄС – 70% (крім некомерційних, які фінансуються на 100%)

Заходи безпосередньо спрямовані на розроблення планів і домовленостей або конструкторських проектів для нових, змінених або вдосконалених продуктів, процесів або послуг. Для цього вони можуть охоплювати створення прототипів, випробування, демонстрації, пілотування, перевірку великомасштабних продуктів та відповідь ринку.  

Діяльність з координації та підтримки

Супутні заходи, такі як стандартизація, розповсюдження, підвищення рівня інформованості та комунікації, створення мереж, координація або допоміжні послуги, проведення політичних діалогів і взаємного навчання та досліджень.

 

Гранти Європейської дослідної ради (ERC) для підтримки передових досліджень

Ставка фінансування ЄС – 100%

Стартовий Грант (Start Grant) – це підтримка перспективних дослідників, які збираються створити належну дослідну групу і розпочати проведення незалежних досліджень в Європі. Схема орієнтована на перспективних дослідників, які мають доведений потенціал, щоб стати незалежними лідерами з наукових досліджень. Цей грант підтримуватиме створення передових нових наукових колективів. Це стосується дослідників будь-якої національності із досвідом від двох до семи років після захисту ступеня кандидата наук (або еквівалентного ступеня) і науковим послужним списком, що вказує на високі перспективи кандидата.

Об’єднувальний грант (Consolidator Grant) – це підтримка дослідників на тій стадії, де вони об’єднують власну незалежну дослідну команду або програму. Така схема зміцнюватиме незалежні і першокласні нові індивідуальні дослідницькі групи, які було створено недавно. Це стосується дослідників будь-якої національності з досвідом від семи до двадцяти років після захисту ступеня кандидата наук (або еквівалентного ступеня) і науковим послужним списком, що вказує на високі перспективи кандидата. Розширений Грант (Advanced Grant) – для виняткових лідерів з досліджень будь-якої національності і будь-якого віку, які мають на меті новаторські проекти з високим ступенем ризику, і відкривають нові напрямки у їх відповідних сферах досліджень або в інших галузях. Розширений грант ERC націлений на дослідників, які вже по праву зарекомендували себе як незалежні лідери у сфері досліджень.

Пілотний Грант (Proof of Concept Grant) – це грант, відкритий для дослідників, які вже отримували грант ERC. Стипендіати ERC можуть подавати заявку на це додаткове фінансування для створення інноваційного потенціалу ідей, що випливають із їх передових дослідних проектів, фінансованих радою ERC.

Грант спільних зусиль (Synergy grant) – надається для того, щоб невелика група дослідників і їх команд могла об’єднати разом взаємодоповнювальні навички, знання та ресурси по-новому, для того щоб спільно вирішувати дослідні проблеми.

 

Діяльність за програмою фонду Марії Склодовської-Кюрі (MSCA)

Ставка фінансування ЄС – 100%

Європа потребує залучення найкращих вчених з усього світу для того, щоб залишатися конкурентоспроможною і консолідувати європейський дослідницький простір. З цієї точки зору, діяльність фонду Марії Склодовської-Кюрі (MSCA) є ключовим інструментом ЄС для залучення дослідників до Європи з усього світу, через надання грантів мобільності дослідників будь-якої національності. Мета програми MSCA полягає у сприянні розвитку кар’єри та підготовки дослідників (із акцентом на інноваційні навички) в усіх наукових дисциплінах за рахунок всесвітньої і міжгалузевої мобільності. Для цього MSCA надає гранти на всіх етапах кар’єри дослідників - від аспірантів до досвідчених дослідників - і заохочує транснаціональну, міжсекторальну і міждисциплінарну мобільність. MSCA стане основною програмою ЄС з докторської підготовки. З початку заснування в 1996 році фонду Марії Склодовської-Кюрі, його програмою скористалися понад 65000 стипендіатів більше ніж 130 національностей, 30% з них – з поза меж Європи. Ця діяльність буде надалі розвиватися у рамках «Горизонт-2020».

 

Частково фінансована діяльність (COFUND actions)

Ставка фінансування ЄС – змінна (спільне фінансування з боку ЄС та національних урядів, промисловості та інших установ)

Фінансування за програмою ERA-NET підтримує міждержавне партнерство, в тому числі ініціативу щодо спільних програм між державами-членами в їх підготовці, створенні мережевих структур, реалізації спільної діяльності, а також підтримки транснаціональних конкурсів. Її засновано на злитті колишньої програми ERA-NET та ERA-NET Plus. Це дозволяє співпрацювати у рамках програми в будь-якій частині всього науково-інноваційного циклу. Основною і обов’язковою діяльністю за програмою ERA-NET Cofund є реалізація частково профінансованого спільного конкурсу проектів для фінансування транс-національних дослідних та інноваційних проектів. Внесок ЄС обмежується максимум 33% загальної суми прийнятних витрат на реалізацію проекту. Часткове фінансування передкомерційних закупівель (PCP) дозволяє державному сектору як технологічно вимогливому покупцеві заохочувати дослідження і розроблення проривних рішень, які можуть привнести ради- кально нову якість та ефективність поліпшень у галузях, що становлять суспільний інтерес. Внесок ЄС є пропорційним у загальному обсязі інвестицій, зроблених бенефіціарами в рамках програми. Він відшкодовує максимум 70% прийнятних витрат для реалізації певної діяльності. Часткове фінансування державних закупівель інноваційних рішень (PPI) підсилює якнайшвидше застосування інноваційних рішень, які стосуються проблем, що становлять суспільний інтерес. Мета полягає в тому, щоб дозволити транснаціональним групам постачальників розділити ризики, пов’язані з раннім застосуванням інно- ваційних рішень, і подолати розподіл попиту на інноваційні рішення у Європі. Будь-яка діяльність PPI зосереджена на одній конкретній незадоволеній потребі, що є загальною для учасників-постачальників і вимагає інноваційних рішень, які значною мірою подібні у різних країнах і, отже, за пропози- цією закуповуватимуться спільно. Внесок ЄС є пропорційним у загальному обсязі інвестицій, зроблених бенефіціарами діяльності в рамках PPI. Він відшкодовує максимум 20% прийнятних витрат для реалізації визначеної діяльності.

 

Інструменти фінансування малого та середнього бізнесу (SME instrument)

Інструмент фінансування малих та середніх підприємств (МСП) є новим підходом для підтримки інноваційної діяльності МСП. Інструментом фінансування МСП розглядаються фінансові потреби міжнародно- орієнтованих МСП щодо реалізації ризикованих інноваційних ідей з високим ринковим потенціалом. Інструмент спрямований на підтримку проектів з європейським масштабом, які створюють новий бізнес (продукт, процеси, послуги, маркетинг тощо), що призводять до радикальних змін. Він просуватиме компанії на нові ринки, сприятиме зростанню, і створюватиме високу віддачу інвестицій. Інструмент фінансування МСП охоплює всі типи інноваційних МСП у всіх секторах. На відміну від інших видів діяльності, для подання заявки достатньо навіть одного МСП. МСП самі вирішують, як краще організувати проект і з ким співпрацювати, включаючи субпідрядників у разі, якщо їм не вистачає власних можливостей. Підтримка надається на трьох різних фазах, що складають повний інноваційний цикл. 

 

Матеріали
з Посібника для українських учених космічної галузі
щодо участі у програмі ЄС «Горизонт-2020»
та Порталу Учасників


December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SCEGES

Наші контакти

Адреса: 01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9

Тел./факс: +38 044 230 92 85
(пн - пт з 9:30 до 16:30)

E-mail: info_ncp@npu.edu.ua

Підписка